BOLIX AC 3


  • •hybrid paint with special binder composition that ensure easy paint
    coating without splattering and provide superior technical performance to the paint coat
  • excellent hiding power – class 1
  • water borne, odourless – negligible volatile organic compound content (VOC<1.2 g/l)

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania
i wiązania:
od +5°C do +25°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania
i wiązania:
do 80%
Gęstość po zarobieniu wodą:
ok. 1,45 kg/dm3
Czas użycia przygotowanej zaprawy:
≤ 2,0 h

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner