BOLIX ZP


Category

  • yield per one can:
    o up to 8m2
    for installation of insulation boards on walls o up to 12 m2 for installation of EPS or XPS boards at DPC level and below DPC (at and below grade)
  • low-pressure
  • dowelling after only 2h
  • can be applied at temperatures ≥ 0 0C,

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania
i wiązania:
od +5°C do +25°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania
i wiązania:
do 80%
Gęstość po zarobieniu wodą:
ok. 1,45 kg/dm3
Czas użycia przygotowanej zaprawy:
≤ 2,0 h

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner