Programy usprawniające system dostaw materiałów wpływają na terminowe wykonawstwo prac budowlano-remontowych.

Skuteczny i terminowy transport towarów leży w interesie wszystkich zainteresowanych podmiotów, od początkowych dostawców po ostatecznych odbiorców. Wprowadzona przez  producenta materiałów budowlanych marki Bolix, usługa logistyczna Bolix Express, to propozycja znacznego przyspieszenia realizacji zamówień, dokonywanych przez partnerów handlowych firmy.

Rozbudowana sieć dystrybucyjna na terenie całego kraju wymaga sprawnego, zintegrowanego systemu organizacji dostaw. Dlatego BOLIX swoim kontrahentom oferuje umowy gwarantujące szybką dystrybucję zamówionych materiałów w ściśle określonym czasie. Prostota rozwiązania, czerpiącego z wieloletnich doświadczeń firm transportowych i kurierskich, przejawia się w wyznaczeniu konkretnej, granicznej godziny zamówienia, decydującejo dostarczeniu towaru następnego dnia. Dodatkowo, zachęty finansowe w postaci kredytów kupieckich czy rabatów za przyspieszoną płatność, mogą okazać się znacznym ułatwieniem dla odbiorców w ich codziennych rozliczeniach.

Oczywiście umowa musi być obarczona pewnymi warunkami, związanymi z minimum logistycznym (wymóg pełnopaletowych zamówień) czy koniecznością uwzględnienia warunków atmosferycznych, wpływających na podróż. Jednak w efekcie, wzajemne, klarowne zobowiązanie obu stron, zapewnia szybkie i sprawne jej wykonanie. Niejednokrotnie oferty typu Bolix Express mają więc decydujący wpływ na terminową obsługę istotnych inwestycji budowlanych.