Wykonanie, odtworzenie, naprawa – nowy system BOLIX Kamienica to zestawy specjalistycznych produktów dostosowane do indywidualnych potrzeb elewacji budynku.

W skład systemu wchodzą tynki, farby, zaprawy i inne preparaty, tworzące profesjonalne konfiguracje dedykowane powierzchniom o określonych właściwościach. Na podstawie cech poszczególnych produktów można kompletować całościowe zestawy tynkarskie (spełniające podstawowe funkcje: szczepną, wyrównawczą, dekoracyjno-ochronną), które uwzględniają stan podłoża, jego zasolenie, a także równość wykonywanej elewacji. Wprowadzanie systemów tynkarskich zostało przy tym oparte na dogłębnej analizie normatywów (PN-EN-998-1) i zaleceń (WTA) oraz na ocenie rynkowych ofert i potrzeb.

System Kamienica zawiera 18 rozwiązań produktowych, które w ramach zestawów  dopasowanych funkcjonalnie do warunków zastosowania, pozwalają na kompleksowe wykonywanie, odtwarzanie oraz naprawę elewacji budynku, niezależnie od jego przeznaczenia. To jednocześnie szeroka gama dostępnych efektów dekoracyjnych, które powstają dzięki wykorzystaniu gry różnych struktur, bogactwa kolorów oraz możliwości realizacji lub odtworzenia elementów sztukatorskich. W każdym przypadku  otrzymana powłoka łączy w sobie walory estetyczne z niezbędną dla ściany odpornością na oddziaływanie niekorzystnych zjawisk. 

 

Kompleksowe wykonanie i ochronę zapewniają następujące produkty: