Upływający czas, niska jakość użytych materiałów, działania sił przyrody oraz niestosowanie się do zasad montażu systemów ociepleniowych - wpływają negatywnie na trwałość elewacji. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie kompleksowego programu do renowacji.

Program BOLIX RENOWACJE obejmuje wszystkie obszary renowacji, naprawy i ponownego ocieplenia już docieplonych wcześniej ścian, czyli: 
diagnostykę i ocenę techniczną ocieplonych elewacji, likwidację zanieczyszczenia i skażenia mikrobiologicznego, zwiększenie izolacji termicznej budynku poprzez jego ponowne docieplenie oraz naprawę uszkodzonych warstw ocieplenia.

Program składa się z trzech systemów:

BOLIX COMPLEX – RENOWACJE - rozwiązanie to zostało stworzone do oczyszczenia powierzchni ścian z brudu i skażenia mikrobiologicznego, wzmocnienia i zabezpieczenia tynków poprzez zagruntowanie oraz wymalowanie elewacji specjalnymi farbami BOLIX. System posiada Rekomendację Techniczną ITB.

BOLIX RENO TERM - to system  umożliwiający  renowację uszkodzonych elementów systemów ociepleń na styropianie. Rozwiązanie przewidziane jest do naprawy i wzmocnienia wypraw tynkarskich, wykazujących niewielkie spękania, powierzchniowe pylenie, odbarwienia kolorystyczne. System posiada Rekomendację Techniczną ITB. 

Nowość BOLIX DOUBLE THERM - to nowatorskie rozwiązanie polegające na wykonaniu dodatkowej warstwy izolacji ściany na istniejącym już ociepleniu, wykonanym metoda „lekką mokrą” na styropianie. Jest to najbardziej zaawansowane rozwiązanie wymagające oceny stanu technicznego istniejącego ocieplenia, przygotowania oraz opracowania mocowania nowego materiału izolacyjnego. W celu znaczącego zwiększenia odporności nowego ocieplenia na ssanie wiatru, można zastosować rewolucyjny sposób mocowania - Krzyżowy Węzeł Mocujący ocieplenia BOLIX (KWM), który podobnie jak i całe rozwiązanie zostało objęte Aprobatą Techniczną AT-15-2693/2011.