Narodowa Kampania na rzecz Jakości Systemów Ociepleń dociera w kolejne miejsca. 30 września przedstawiciele firmy BOLIX przeprowadzili w jej ramach specjalne szkolenie w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Wieluniu.

Zgodnie z przyjętymi na początku roku założeniami, sukcesywnie wdrażamy kolejne kampanijne aktywności mające na celu możliwie szerokie uświadamianie z zakresu korzystania z systemów ociepleń. Edukujemy za pośrednictwem branżowej prasy i portali internetowych, udzielamy praktycznych porad na własnych stronach www oraz w social mediach, dzielimy się wiedzą na konferencjach, spotkaniach branżowych i szkoleniach.

Jedno z takich szkoleń odbyło się właśnie ostatniego dnia września w Wieluniu. Zorganizowane na prośbę jednego z dystrybutorów Bolix, obejmowało dwa istotne tematy: system ociepleń oraz system do balkonów. Uczniowie mogli zetknąć się z praktyczną odsłoną tych zagadnień dzięki połączeniu idei tegorocznej Narodowej Kampanii na rzecz Jakości Systemów Ociepleń z projektem mobilnych kursów, realizowanym już od kilku lat pod nazwą Bolix on the Road..