HD EXTREME – najbardziej zaawansowany na rynku zestaw produktów charakteryzujący się ekstremalną odpornością mechaniczną, najwyższą przyczepnością do styropianu oraz niespotykaną do tej pory na rynku elastycznością, wciąż pozostaje bezkonkurencyjny!

Po przeprowadzeniu niezależnego badania odporność na uderzenia BOLIX HD EXTREME w układzie warstw: 

  1. Styropian TR 100 (EPS Fasada)  
  2. Warstwa zbrojona siatką BOLIX KD z dwoma siatkami HD AKE 145* + HD 335/P 
  3. Tynk silikonowy BOLIX SIT-P  

osiągnęła imponujący wynik 130 J, co zostało potwierdzone raportem z zewnętrznego akredytowanego laboratorium Instytutu Ceramiki 
i Materiałów Budowlanych w Krakowie (www.icimb.pl).
*-zamiennie siatki BOLIX HD 174/S lub BOLIX HD 158/S 

Tym samym system BOLIX HD EXTREME pozostaje niekwestionowanym liderem w swojej kategorii!
Więcej o BOLIX HD na stronie www.bolixhd.pl