Narodowa Kampania na rzecz Jakości Ociepleń Budynków to najnowszy, branżowy program edukacyjny firmy Bolix, skoncentrowany na propagowaniu wiedzy o systemach termoizolacji.

Narodowa Kampania Jakości Ociepleń Budynków Projekt zakłada uruchomienie wielotorowych działań informacyjnych dotyczących ociepleń oraz obowiązujących, najwyższych standardów ich wykonywania. Inicjatywa BOLIX ma na celu budowanie u odbiorców świadomości wpływu stosowania systemowych, przebadanych, zgodnych z obowiązującymi normami rozwiązań, na stan i trwałość elewacji budynków. Skierowana do wszystkich zainteresowanych, tzn. zarówno do fachowców (wykonawcy, dystrybutorzy etc.), jak również do inwestorów i użytkowników docieplanych budynków, przebiegać będzie pod znakiem wyjaśniania najważniejszych zagadnień technologicznych, wykonawczych czy formalnoprawnych (wymagane dokumenty, normy, przepisy).

W praktyce przedsięwzięcie będzie polegać m.in. na organizacji szkoleń dla fachowców czy tworzeniu bazy praktycznej wiedzy na specjalnej platformie komunikacji (ocieplenia.com.pl), skierowanej do wszystkich zainteresowanych tematem. Kampania będzie przy tym punktem wyjścia do branżowej debaty oraz szerokiej akcji informacyjnej, służącej wskazywaniu optymalnych właściwości produktów, prezentowaniu towarzyszących im norm, wymogów, przepisów, zaleceń, a także propagowaniu najlepszych praktyk przy ocieplaniu.

Zapraszamy do udziału w tworzeniu Kampanii wszystkie podmioty, które w swych działaniach stawiają na wysokie wymogi jakościowe (np. spełniają wymagania ISO, posiadają własne ośrodki badawcze/laboratoria, poddają się cyklicznym badaniom prowadzonym przez zewnętrzne ośrodki badawcze). Bardzo chętnie nawiążemy też współpracę z placówkami edukacyjnymi, zainteresowanymi objęciem programu swoim patronatem.

Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu:  jakosc@ocieplenia.com.pl