Firma Bolix dbając o najwyższą jakość swoich produktów nie zapomina o ekologii. Kolejnym tego przejawem jest podpisanie Deklaracji Międzynarodowej Czystszej Produkcji.

Zgodnie z dokumentem "Uważamy, że osiągnięcie zrównoważonego rozwoju jest naszym wspólnym obowiązkiem. Jako sygnatariusz deklaracji: "Wierzymy, że Czystsza Produkcja i inne strategie prewencyjne (zapobiegawcze) takie jak eko-efektywność, zazielenianie produkcji, zapobieganie zanieczyszczeniom – są preferowanymi opcjami. Wymagają one rozwoju, wspierania i wdrażania właściwych środków.

Czystszą Produkcję rozumiemy jako ciągłe stosowanie zintegrowanej, prewencyjnej strategii, w odniesieniu do procesów, produktów i usług, dla osiągania korzyści ekologicznych, ekonomicznych i społecznych oraz korzyści związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem."

Więcej o Czystszej Produkcji tutaj.