Branża budowlana wymaga stałej troski o jak najlepszą jakość dostępnych na rynku materiałów. Służą temu m.in. wielotorowe działania, wspierające rozwój technologii produkcji.

Nowy program Bolix Technology and Quality System to przykład przedsięwzięcia, które ma zapewnić pełną kontrolę jakości wprowadzanych na rynek towarów. Nasz nowy projekt polega na całkowitemu zintegrowaniu działań, związanych m.in. z wytwarzaniem, dystrybucją oraz monitoringiem poszczególnych procesów.

Nadzór laboratoriów oraz bieżąca kontrola dedykowanego do tego Działu Jakości, to nasze standardowe etapy przy wdrażaniu technologii w budownictwie. Nowy system BTQS rozszerza je o kolejne elementy, mające zapewniać niezmienną, wysoką jakość. Niezwykle istotne i pomocne są przy tym, organizowane cyklicznie badania niezależnych instytucji naukowych, które służą rzetelnej weryfikacji wszystkich parametrów danego produktu. Powszechnie wykorzystywany dziś gwarant jakości produktów Bolix stanowią ponadto rekomendacje techniczne Instytutu Techniki Budowlanej.

Do kolejnych obowiązków producenta materiałów budowlanych należy natomiast udostępnienie wszystkim zainteresowanym podmiotom (klientom bezpośrednim, sprzedawcom materiałów czy wykonawcom prac budowlanych) profesjonalnego doradztwa. W ramach zintegrowanych działań BTQS, firma Bolix oferuje stałe wsparcie działu technicznego, a także szeroką dostępność produktów, dzięki rozbudowanej sieci ponad 500 dystrybutorów na terenie całego kraju. Dzięki programowi BTQS finalny odbiorca produktów Bolix może być pewien najwyższej jakości oferowanych produktów, na każdym etapie ich wytworzenia i dystrybucji.