Firma Bolix została tegorocznym laureatem Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

Wyróżnienie przyznano na posiedzeniu Kapituły w Ministerstwie Gospodarki, gdzie przedstawiciele instytucji zainteresowanych zagadnieniem ochrony środowiska, zdecydowali o wpisaniu do Rejestru, w jego bieżącej edycji, 30 podmiotów – w tym m.in. nowego laureata, żywieckiego producenta chemii budowlanej.

W tegorocznym spotkaniu wzięli udział reprezentanci Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Głównej Inspekcji Sanitarnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” oraz przedstawiciele Liderów Czystszej Produkcji (przedsiębiorstw i samorządów). 

Troska o ograniczanie zanieczyszczeń już na etapie powstawania produktów to jeden ze współczesnych wyznaczników odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Stopniowo rośnie liczba przedsiębiorstw, w których tzw. Czystsza Produkcja jest nieodłącznym elementem inwestowania w innowacyjne rozwiązania wytwórcze. Promowanie ich aktywności znakomicie wpisuje się w proekologiczny kierunek również w branży budowlanej.

Certyfikaty potwierdzające tegoroczne wpisy do Rejestru zostaną wręczone podczas uroczystej konferencji w Ministerstwie Gospodarki, planowanej w połowie bieżącego roku. Pełna lista Laureatów jest dostępna na stronie www.czystszaprodukcja.pl.