Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi BOLIX otrzymał świadectwo Deklaracji Środowiskowej III typu.

Wydany przez Instytut Techniki Budowlanej certyfikat przyznano w trakcie konferencji: „WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO”, która odbyła się w dniach 21-23 maja br. Świadectwo zachowuje ważność przez 5 lat lub do momentu zmiany Deklaracji. Sama Deklaracja Środowiskowa III-go typu (EPD) to zbiór kwantyfikowanych danych charakteryzujących energochłonność i emisje w poszczególnych fazach istnienia wyrobu. Przyznawana jest materiałom i elementom budowlanym na podstawie oceny całego cyklu ich życia i ma bardzo duże znaczenie dla skutecznego weryfikowania oraz określania ich wpływu na środowisko naturalne.

Bezpośrednio w treści dokumentu potwierdza się poprawność ustalenia danych uwzględnionych przy opracowaniu Deklaracji Środowiskowej III typu oraz zgodność z wymaganiami normy: 

PN-EN 15804:2012
Zrównoważoność obiektów budowlanych.
Deklaracje środowiskowe wyrobów.
Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych.