• Systemy balkonowe od Bolix

    Dostępny asortyment uwzględnia rozmaite elementy, przeznaczone do szpachlowania, wykańczania oraz izolacji tarasów i balkonów. Do najistotniejszych grup asortymentowych należą zaprawy naprawcze (Bolix WB, SPN, AKO i SCS) – cementowe, do uzupełniania ubytków w żelbecie oraz do przeciwdziałania korozji stali zbrojeniowej, szybkotwardniejące jastrychy cementowe Bolix PC oraz emulsje kontaktowe, aluminiowe profile systemowe - balkonowo-tarasowe, krawędziowo-okapowe, proste, narożne (zewnętrzne oraz wewnętrzne), a także stosowane w połączeniu z nimi zakończenia i łączniki.

  • Materiały izolacyjne do tarasu i balkonu

    W ofercie dot. izolacji tarasu BOLIX posiadamy również uszczelniające taśmy hydroizolacyjne - standardowe, butylowe lub wyposażone w pojedyncze pasmo butylu, a także występujące w formie zewnętrznych i wewnętrznych narożników, dwuskładnikowe masy uszczelniające - izolacja tarasu lub balkonu typu zarówno lekkiego oraz średniego, jak i ciężkiego (Bolix HYDRO DUO), super elastyczne kleje do ceramiki i okładzin oraz samorozpływne zaprawy klejące, spoiny do tworzenia fug pomiędzy okładzinami kamiennymi i ceramicznymi, a polietylenowe sznury dylatacyjne i poliuretanowe uszczelniacze.

    

Znajdź przedstawiciela w Twojej okolicy

Wystarczy wpisać własny kod pocztowy, a nasz system znajdzie najbliższego, autoryzowanego dystrybutora.

Znajdź punkty sprzedaży produktów Bolix

Wyszukaj najbliższy punkt oferujący nasze produkty.

    

Newsletter

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec środkami komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail treści marketingowych (informacji handlowej) w formie newsletteru. Zapisując się na newsletter przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec. 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3) Podanie danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania newsletteru. 4) Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.: a) marketingu własnych produktów; b) wykrywania nadużyć i zapobiegania im; c) ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 5) W każdym momencie mam prawo zrezygnować z otrzymywania newsletteru klikając link zawarty w newsletterze. 6) Dane moje będą przechowywane przez czas trwania subskrypcji newsletteru, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z subskrypcji. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie. 7) Moje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne. 8) Przysługują mi prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw mogę skorzystać składając wniosek w siedzibie Bolix S.A. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. 9) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Śledź nas

Infolinia + 48 801 650 222

    
Porównywarka systemów