• Tynki renowacyjne

    Tynki do renowacji stosuje się w zawilgoconych i zniszczonych z tego powodu budynkach. Korzystając z wysokiej jakości zaprawy, można zyskać pewność, że problem zostanie rozwiązany na wiele lat. Dostępny tynk renowacyjny Bolix jest zgodny z wytycznymi instytutu WTA oraz normą PN-EN 998-1:2016. Oznacza to, że można je stosować nawet w miejscach, w których nie radzą sobie żadne inne tradycyjne materiały renowacyjne, zwłaszcza na mocno zasolonych i zawilgoconych murach. Nasz asortyment obejmuje trzy produkty z kategorii tynków renowacyjnych: Bolix T-RH (do zastosowań jako tynk podkładowy i/lub wierzchni), T-WL (do narzutu wyrównawczego i jako warstwa magazynująca sole) oraz Z-PT (do obrzutki). Ich temperatura pracy wynosi od 5º C do 25º C. Nadają się do każdego etapu renowacji, a ich połączenie może dać najlepsze rezultaty. Trwałość tego typu tynków wynosi około 20 lat, a przy odpowiedniej konserwacji można ten czas znacznie wydłużyć.

  • WTA

    Tynk renowacyjny pochłania wilgoć i oddaje ją do otoczenia w formie pary wodnej. To zapobiega rozwijaniu się pleśni i mikroorganizmów, a także zabezpiecza przed pojawianiem się widocznych na powierzchni uszkodzeń. Właściwości hydrofobowe nie pozwalają na niszczenie materiałów pod wpływem warunków pogodowych, takich jak deszcz czy śnieg. Produkty cechują się też obniżonym podciąganiem kapilarnym. Tynki renowacyjne sprzedajemy w opakowaniach workowych po 25 kg. Zachęcamy do przyjrzenia się naszym propozycjom w tym zakresie oraz kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań o asortyment.

    

Znajdź przedstawiciela w Twojej okolicy

Wystarczy wpisać własny kod pocztowy, a nasz system znajdzie najbliższego, autoryzowanego dystrybutora.

Znajdź punkty sprzedaży produktów Bolix

Wyszukaj najbliższy punkt oferujący nasze produkty.

    

Newsletter

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec środkami komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail treści marketingowych (informacji handlowej) w formie newsletteru. Zapisując się na newsletter przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec. 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3) Podanie danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania newsletteru. 4) Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.: a) marketingu własnych produktów; b) wykrywania nadużyć i zapobiegania im; c) ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 5) W każdym momencie mam prawo zrezygnować z otrzymywania newsletteru klikając link zawarty w newsletterze. 6) Dane moje będą przechowywane przez czas trwania subskrypcji newsletteru, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z subskrypcji. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie. 7) Moje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne. 8) Przysługują mi prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw mogę skorzystać składając wniosek w siedzibie Bolix S.A. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. 9) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Śledź nas

Infolinia + 48 801 650 222

    
Porównywarka systemów