Adres

ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
tel: 33 475 06 00
fax: 33 475 06 12

Inspektor ochrony danych
Grzegorz Krawiec
iod@bolix.pl

INFORMACJA TECHNICZNA:
+48 801 650 222

Administratorem Państwa danych osobowych jest BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu, 34-300, przy ul. Stolarskiej 8; tel.: +48 33 475 06 00, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@bolix.pl. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. komunikacji z użytkownikami strony. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie usług informatycznych, a także autoryzowani dystrybutorzy Bolix. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie.