Jak SMOG wpływa na nasze zdrowie?

Bardzo dużo mówi się o negatywnym wpływie SMOG-u na nasze zdrowie, ale dlaczego właściwie tak jest? Co zawiera, że jest tak bardzo groźny?

Zła jakość powietrza ma wpływ na wszystkich – zagraża naszemu zdrowiu jak i środowisku, co powoduje także straty ekonomiczne.

Otóż SMOG jest to zawiesina w powietrzu, która składa się z cząstek stałych, tlenków azotu i siarki czy węglowodorów. Głównym czynnikiem jest tzw pył zawieszony czyli w dosłownym znaczeniu drobiny, które powstają na skutek spalania węgla i innych paliw stałych. Tutaj należy podkreślić, że przede wszystkim ma na to wpływ węgiel złej jakości, czy niestety, ale śmieci, traktowane przez niektórych jak paliwo opałowe.

Ze względu na oddziaływanie na zdrowie, znaczenie mają cząstki, których średnica nie przekracza 10 mikro metrów a właśnie takie przedostają się do powietrza poprzez niską emisję. Tej wielkości i mniejsze cząstki przedostają się do naszego organizmu powodując szereg różnego rodzaju schorzeń.

Najbardziej szkodliwy dla człowieka jest pył zawieszony PM 2,5, ponieważ zawiera on najmniejsze cząsteczki 2,5 mikro metra, które najłatwiej przenikają do dolnych dróg oddechowych, powodując stan zapalny płuc. Może także dostawać się do układu krążenia, nasilając zjawisko miażdżycy. SMOG doprowadza do upośledzenia funkcji ochronnych dróg oddechowych, co powoduje torowanie drogi infekcjom.

NA JAKIE CHOROBY JESTEŚMY NARAŻENI PRZEZ SMOG?

Zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw w domach jednorodzinnych lub lokalnych ciepłowniach mają wieloraki wpływ na nasze zdrowie i dotyczy to nie tylko układu oddechowego. Następstwa oddychania takim powietrzem z reguły nie pojawiają się od razu, ale konsekwencje zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu mogą być tragiczne w skutkach. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z powagi problemu i lekceważy złe zachowania prowadzące do powstawania smogu.

Powoduje on m.in.- choroby układu oddechowego, krwionośnego, nerwowego, przyczynia się do zawałów, wylewów, przewlekłe choroby płuc, zwiększone ryzyko zachorowań na raka.

SMOG może wpływać negatywnie na niemal cały organizm człowieka. Grupy osób najbardziej narażonych to seniorzy, dzieci i młodzież, osoby chorujące przewlekle, a także kobiety w ciąży.

Ma on także wpływ na rozwój płodu. Dzieci, których matki narażone są w okresie ciąży na zanieczyszczenia powietrza mogą mieć problem z rozwojem dróg oddechowych możliwe jest także niższa wartość całkowitej objętości płuc. Takie dzieci mogą wykazywać także niższy iloraz inteligencji, SMOG zwiększa także ryzyko wewnętrznego obumierania płodu, wcześniejszych narodzin dziecka czy mniejszej masy urodzeniowej

JAK SIĘ CHRONIĆ?

Żeby choć trochę uchronić się przed wpływem smogu warto przestrzegać kilku zasad

SMOG NAPRAWDĘ WPŁYWA NA NASZE ŻYCIE

Z raportu przygotowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia „Analiza przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce w 2017 roku” najgorszy był styczeń 2017 roku zmarło wtedy o 23,5% osób więcej niż tego samego miesiąca rok wcześniej. A właśnie wtedy zanotowano, że zanieczyszczenie powietrza było największe.

Te liczby są naprawdę niepokojące, nie lekceważmy problemu smogu, konieczne jest, aby reagować w momencie kiedy widzimy/czujemy, że ktoś pali w swoim piecu materiałem, który ewidentnie nie jest do tego przeznaczony.

Wspólnie stwórzmy Polskę bez smogu!

 
 
 
http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/publikacje
http://www.medexpress.pl/nfz-raport-dotyczacy-liczby-zgonow-w-polsce-w-roku-2017-r/72036
http://misja-emisja.pl/knowledgebase/szlachetne-zdrowie
https://www.niebieskiatmoludek.pl/strefa-wiedzy/wplyw-zanieczyszczen-powietrza-na-zdrowie-czlowieka/