Warstwa wierzchnia ocieplenia to z jednej strony ochrona budynku przed czynnikami atmosferycznymi, a z drugiej - jego estetyka. Bardzo ważne jest, aby właściwie dobrać tynk do rodzaju zastosowanego materiału termoizolacyjnego oraz prowadzić prace tynkarskie w stabilnych warunkach atmosferycznych.

STABILNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Właściwe i stabilne warunki pogodowe to takie, podczas których można bez szkody dla trwałości wyprawy i jej wyglądu wykonać roboty tynkarskie. Krytyczna, z co najmniej dwóch względów, dla realizacji robót tynkarskich jest operacja słońca na elewacji. Po pierwsze wyprowadzenie wzoru jest mocno zagrożone, ponieważ tzw. czas otwarty mas i zapraw tynkarskich  drastycznie się skraca, a zatem brakuje czasu, aby tynk równomiernie zatrzeć na całej powierzchni (szczególnie przy połączeniu etapów roboczych pomiędzy podestami rusztowania). Po drugie problem dotyczy utraty właściwości mechanicznych tynku z powodu szybkiego odparowania wody, a w przypadku tynku mineralnego mówimy nawet o przegrzaniu – tutaj mamy do czynienia z tzw. wiązaniem chemicznym, do którego woda jest potrzebna przez pewien czas. Bardzo niekorzystny efekt dla wyprowadzania struktury tynkarskiej ma wiatr. Nawet przy relatywnie niskiej temperaturze może przyspieszać naskórkowanie tynków cienkowarstwowych, co z kolei uniemożliwia prawidłowe zatarcie wyprawy. Istnieje tez tendencja do nadmiernego rozrzedzania wodą tynków w okresie panowania wysokich temperatur – poprawia to właściwości aplikacyjne i nieco wydłuża czas otwarty. Często zmienia również obraz struktury i obniża właściwości mechaniczne oraz zwiększa porowatość tynków, co jest zdecydowanie niekorzystne dla trwałości i wyglądu elewacji. Zapewne już teraz jest jasne, dlaczego roboty tynkarskie na elewacji rozpoczynają się latem o bardzo wczesnej porze. Oczywiście zakaz wykonywania robót tynkarskich obowiązuje również w okresie obniżonej temperatury, kiedy mamy problem nie z szybkim wiązaniem, a z jego wydłużeniem. Specyfika wiązania  tynków dyspersyjnych (akrylowe, silikonowe) polega na tym, że zaczynają się utwardzać i ,,wiązać” po odparowaniu wody, więc kiedy ten proces jest ograniczany (niska temperatura i/lub wysoka wilgotność powierza) mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wysychanie tynku trwa nawet kilkadziesiąt godzin. W tym czasie trzeba zadbać, aby nie naruszyły tynku opady atmosferyczne lub mróz (którego mogło nie być w fazie nakładania). Pamiętajmy, że na opakowaniu każdego tynku znajduje się informacja o zakresie temperaturowym stosowania i bywają one różne dla poszczególnych grup wypraw.

CIĄGŁOŚĆ CYKLU WYKONAWCZEGO
Ciągłość cyklu wykonawczego oznacza, że należy dostosować liczbę pracowników do obszaru powierzchni, jaki zamierzamy wykonać jako całość  oraz do warunków pogodowych, które - jak widać z punku powyżej - nie są bez znaczenia. Należy tak planować prace, aby roboty tynkarskie rozpoczynać i kończyć w miejscach tworzących naturalne ograniczenia obszaru elewacji np. naroża ścian, połączenia ścian, połączenie dwóch kolorów tynku, bonie pionowe i poziome, dylatacja, uskoki w ociepleniu itp. Połączenie etapów realizacyjnych można też ukryć, nawet jeśli są realizowane na jednej płaszczyźnie elewacji  np. za pionem rur spustowych.  Kontynuacji robót tynkarskich nie należy odciągać w czasie, nie należy ich również wykonywać w skrajnie różnych warunkach pogodowych, ponieważ może to doprowadzić do zmian odcieni tynków pochodzących nawet z jednej partii produkcyjnej. 

OKRESY KARENCJI POPRZEDZAJĄCE WARSTWĘ TYNKARSKĄ
Zarówno warstwa zbrojona jak i podkład tynkarski powinny być wyschnięte i związane przed nałożeniem tynków -  brak zachowania okresów karencji powoduje zmiany kolorystyczne, wybarwienia, a nawet w skrajnym przypadku odpadanie lub łuszczenie się tynków.

OKRESY KARENCJI TYNKÓW MINERALNYCH PRZED MALOWANIEM
Tynki mineralne najczęściej produkowane jako białe i wymagające pomalowania powinny być odpowiednio wysezonowane. Tym razem czas, jaki powinien minąć od momentu nałożenia tynku do zagruntowania jego powierzchni i pomalowania, zależy od rodzaju farby, jakiej użyjemy. Z reguły najdłużej czekamy w przypadku farby akrylowej, krócej zaś w przypadku farb silikonowych, silikatowych – dokładne okresy zapisano na opakowaniach poszczególnych farb BOLIX.  Sytuacja taka wiąże się ze specyfiką tynków mineralnych i charakterem chemicznym farb.

WŁAŚCIWY PODKŁAD TYNKARSKI
Zawsze sprawdź, czy pod odpowiedni tynk zastosowany będzie właściwy podkład tynkarski, ponieważ najczęściej jest konieczny i wymagany. Podkłady tynkarskie barwione są pod kolor tynków.

SIATKI OCHRONNE
Zadbaj, aby rusztowania były zabezpieczone siatkami ochronnym, co oprócz minimalizowania odziaływania wiatru i deszczu na elewacji, ujednolici również operację słońca przy wysychaniu oraz minimalizuje ryzyko powstawania ,,cieni rusztowań”. To zjawisko jest szczególnie aktywne w okresie wiosny i jesieni, kiedy dobowe zmiany temperatur są duże, a operacja słońca nie jest odczuwalna z uwagi na niską  temperaturę otoczenia.