Projekt docieplenia powinien zostać opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (wraz z poźn. zmianami) przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 07 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami. Projekt budowlany powinien być kompletny i zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje.

Co powinien zawierać prawidłowo przygotowany projekt?