Teoretycznie możnaby odpowiedzieć, że stosując najlepszy klej można na nim mocować wszystkie rodzaje okładzin kamiennych. Realizując jednak każdą inwestycję budowlaną należy dobierać stosowane materiały optymalnie. W praktyce oznacza to, że nie zawsze trzeba używać klejów z najwyższej półki do mocowania okładzin kamiennych. Dobierając rodzaj kleju należy przede wszystkim zwrócić uwagę na:

 

1. Rodzaj okładziny, jaka będzie mocowana, chłonność kamienia, waga, wielkość płyt,

2. Rodzaj podłoża, do którego będzie kamień mocowany (beton, drewno itp.),

3. Miejsce zamocowania okładziny, przede wszystkim istotne jest to czy okładzina będzie mocowana na powierzchniach pionowych, czy poziomych (podłogi) oraz czy będzie narażona na duże naprężenia powodowane znacznymi zmianami temperatur oraz drganiami podłoża,

 

Najczęściej stosowanymi kamieniami w Polsce są granity, marmury i piaskowce. Grubość i chłonność płyty oraz reakcja chemiczna pomiędzy kamieniem a klejem mają wpływ na wybierany rodzaj zaprawy klejowej (ze względu na możliwość wystąpienia plam i przebrawień kamienia). Jeśli zastosowanym kamieniem będzie piaskowiec o grubości trzech, czterech cm (na pow. pionowych) wówczas zwykle użycie kleju elastycznego szarego będzie właściwym rozwiązaniem, jednak stosując go na pow. poziomych wystarczy użyć klej półelastyczny. Stosując marmury należy bezwzględnie zwrócić uwagę czy użyty klej nie wpływa na zmiany kolorystyki kamienia. Często zdarzają się przebarwienia marmurów mocowanych na niewłaściwie dobranym kleju. Właściwym spoiwem służącym do mocowania marmurów są kleje wyprodukowane na bazie białego cementu lub kleje polimerowe. Najczęściej wybierana grubość marmuru to 1 lub 2 cm, w takim  przypadku użycie kleju półelastycznego jest wystarczające. Stosując granit na posadzkach w pomieszczeniach mieszkalnych zwykle wystarczy użyć klej półelastyczny wykonany na bazie szarego cementu. W przypadku stosowania granitu na powierzchniach pionowych należy stosować klej elastyczny. Gdyby wybierać spoiwo mając na względzie tylko jego parametry techniczne można z dużym przybliżeniem powiedzieć, iż klej elastyczny zawsze wybierze się najlepsze rozwiązanie, choć nie zawsze uzasadnione ekonomicznie. Również w przypadku mocowania okładzin kamiennych w miejscach dużych naprężeń termicznych, czyli na zewnątrz budynków oraz stosując płyty o wymiarach boków większych niż 31x31 cm należy stosować kleje elastyczne. Można przyjąć, że klej elastyczny zawsze będzie lepszym rozwiązaniem, niż półelastyczny. Niemniej nowoczesne technologie w budownictwie mają za zadanie nie tylko trwale i skutecznie zamocować okładziny, ale mają też pozwolić inwestorowi optymalnie dobrać rozwiązanie w taki sposób, aby obniżyć koszty inwestycji, dlatego powinno się w każdym przypadku zadać pytanie czy można kamień zamocować zgodnie z technologia jednak używając tańszych spoiw?