Prace ociepleniowe należy rozpocząć od sprawdzenia i przygotowania podłoża, do którego będziemy mocować styropian lub wełnę.

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z podłożem w nowo wybudowanym budynku, czy w budynku już istniejącym  (niekiedy z istniejącą już warstwą ocieplenia, która ma być zmodernizowana), musimy zadbać o to, aby podłoże było stabilne, suche, równe i oczyszczone. Prawidłowo przygotowane podłoże powinno mieć odpowiednią wytrzymałość, umożliwiającą zamocowanie ocieplenia.

Ponadto musi być wolne od zanieczyszczeń o charakterze antyadhezyjnym, pyłu, tłuszczu i spełniać wymagania pod względem płaskości i równości powierzchni. Zamocowanie ocieplenia do nieoczyszczonego  podłoża oraz takiego, które odspaja się od ściany budynku (stary tynk, farba elewacyjna), może skutkować brakiem przyczepności ocieplenia i w konsekwencji poważnymi w skutkach uszkodzeniami. Na etapie realizacji ocieplenia zawsze możesz to sprawdzić, wyrywając przyklejoną płytę od ściany i ocenić, czy do zerwania doszło w strukturze styropianu czy też, niestety, dochodzi do odspojenia od podłoża.

Odpadanie ocieplenia   

 Pękanie warstwy zewnętrznej ocieplenia