Każdy system ociepleniowy jest szczegółowo opisany w tzw. Aprobacie Technicznej krajowej lub europejskiej. Takie informacje można znaleźć na opakowaniach produktów wchodzących w skład systemu lub zapytać o to Sprzedawcę.

Wówczas możemy jednoznacznie upewnić się,jakie produkty/warstwy muszą bezwzględnie znaleźć się w naszym ociepleniu. Należy również pamiętać o dodatkowych elementach, takich jak np. siatka z włókna szklanego, która również jest elementem ocieplenia. Materiał termoizolacyjny albo jest wypisany z nazwy albo identyfikuje go specjalny kod normowy, opisujący parametry techniczne oraz  tolerancje wymiarowe i geometryczne.