Dlatego, że ocieplenie składa się z bardzo konkretnych warstw, stanowiących zintegrowany układ, przed którym stoją określone zadania związane m.in. z odpornością na czynniki zewnętrzne (deszcz, słońce, mróz, śnieg itd.), oddziaływania mechaniczne (ssanie wiatru, uderzenia, mycie itp.), jak również  oczekiwanie jak najwyższej trwałości i funkcjonalności.

 

 Widać więc, że warstwy ocieplenia współpracują ze sobą w różnych zakresach i  dokładnie w takim układzie są badane przez wyspecjalizowane Instytuty i laboratoria wg określonej metodyki i zasad po to, aby potwierdzić ich wzajemną fizyko-chemiczną kompatybilność. Dodatkowo systemy badane są również w zakresie  bezpieczeństwa pożarowego. Skutkiem tych wszystkich zabiegów jest powstanie tzw. Aprobaty Technicznej krajowej lub europejskiej wydanej dla systemu ociepleniowego (czyli układu warstw). Wszystko opiera się na badaniu odpowiednio połączonego kompletu tych materiałów. Każde ocieplenie powinno być wykonane zgodnie z konkretną technologią szczegółowo opisaną w instrukcjach wykonania ocieplenia i kartami technicznymi poszczególnych produktów – to również stanowi element systemu. 

Podsumowując:

  1. System ociepleń = konkretne warstwy i materiały + wykonanie wg konkretnej technologii i sposobu.
  2. Zmiana konkretnych materiałów w warstwach ocieplenia na inne niż wskazane w Aprobatach Technicznych lub ich składanie z innych systemów lub/i od innych producentów zawsze prowadzi do problemów w trakcie użytkowania. 
  3. W przypadku wykonania ocieplenia z materiałów nie stanowiących kompletu tracimy  możliwość dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od producenta! 
  4. Niezrozumiałe są wobec tego praktyki związane z zamianą materiałów w ociepleniach na inne w odniesieniu do potencjalnych strat jakie można ponieść z tego tytułu. 

OCIEPLAJ SYSTEMOWO!