Sam proces gruntowania polega na naniesieniu specjalnie przygotowanego przez producenta preparatu, którego zadaniem jest odpowiednie przystosowanie podłoża w sposób przewidziany dla danej technologii. Zazwyczaj, każde podłoże wymaga indywidualnego przygotowania go pod prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze czy to pod wylewki i podkłady cementowe lub anhydrytowe. Zasadniczym zadaniem gruntowania jest poprawienie przyczepności warstwy wykończeniowej, co uzyskuje się poprzez wzmocnienie podłoża, ograniczenie jego chłonności oraz chemiczne dostosowanie podkładu pod dany rodzaj produktu.. W zależności od zadania jakie ma spełnić preparat gruntujący można użyć produkt w wersji drobnocząsteczkowej, która maksymalnie głęboko będzie penetrowała podłoże wiążąc po wyschnięciu jego osłabioną strukturę. Niektóre preparaty są wypełnione specjalnymi mączkami, które przygotowują podłoże przed aplikacją, np. tynków cienkowarstwowych matowiąc je i zwiększając przyczepność tynku. Inne grunty działają powierzchniowo zmniejszając tylko chłonność, np. tynku redukują tym samym zużycie farby. Wyrównanie i ograniczenie chłonności podłoża a także związanie luźnych cząstek ułatwia aplikację kolejnych powłok. Należy zwrócić uwagę na naturalną korzyść gruntowania podłoża, jaką jest wyrównanie procesu wiązania wypraw tynkarskich i powłok malarskich, co w znacznym stopniu eliminuje ryzyko powstania przebarwień powłok malarskich lub tynkarskich. Niezależnie od konieczności dostosowania podłoża do wymogów konkretnej technologii, preparaty gruntujące dobiera się do rodzaju podłoża. Często w inny sposób (innym preparatem gruntującym) przygotowuje się powierzchnie betonowe, beton komórkowy, a innym gipsowe wyprawy tynkarskie, czy płyty gipsowo-kartonowe. Z punktu widzenia parametrów adhezyjnych klejów cementowych zredukowanie chłonności podłoża ma zdecydowane znaczenie dla utrzymania większej ilości wilgoci technologicznej kleju przekładając się na uzyskanie zdecydowanie lepszych parametrów zastosowanej zaprawy klejowej. Należy nadmienić, iż przesadne zagruntowanie podłoża może przynieść skutki negatywne pogarszając krycie farb lub adhezję klejów dlatego należy zawsze preparat gruntujący stosować zgodnie z instrukcją zapisaną na opakowaniu oraz Karcie Technicznej produktu.