Przed wykonaniem ciągłej warstwy zbrojonej na powierzchni ocieplenia należy najpierw wykonać wstawki wzmacniające w narożach otworów okiennych i drzwiowych.

Zabieg ten polega na ukośnym wklejeniu prostokątnych pasm siatki o wymiarach co najmniej 20 x 35 cm przy narożach wnęk stolarki otworowej w celu dodatkowego wzmocnienia oraz zabezpieczenia przed spękaniami lub zarysowaniami.

 Rys. 1. Wzmocnienie naroży stolarki okiennej

Zalecane jest również zabezpieczenie naroży zaizolowanych ścian przed uszkodzeniami mechanicznym poprzez osadzenie na kleju odpowiednich profili aluminiowych lub tworzywowych ze skrzydełkami z siatki z włókna szklanego. Listwy narożne bez skrzydełek siatki zatapia się całkowicie w kleju i poziomuje, a następie przy wykonywaniu warstwy zbrojonej należy wywinąć siatkę systemową co najmniej 20 cm na drugi narożnik.

 Rys.2 Listwa narożna bez skrzydełek siatki

Listwy ze skrzydełkami siatki należy łączyć z siatką systemową pod warunkiem zachowania co najmniej 10 cm zakładu.

 Rys.3 Narożnik - łączenie siatek

Podczas łączenia dwóch listw należy również zapewnić zakład siatek z nim połączonych na co najmniej 10 cm. W tym celu można np. odpowiednio dociąć tworzywowy element, tak aby siatki zachodziły na siebie lub stosować listwy narożne z fabrycznie przygotowanym zakładem siatki.

 Rys. 4 i 5 Sposób łączenia dwóch listw narożnych ze skrzydełkami siatki.