Najważniejszym dokumentem dla systemów ociepleń jest krajowa lub europejska Aprobata Techniczna, czyli pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, potwierdzająca jego przydatność do stosowania. Z ociepleniami ETICS wiąże się jednak szereg innych dokumentów, niezbędnych podczas realizacji robót ociepleniowych.

Dokumenty odniesienia dla ETICS czyli jakim wytycznym i parametrom powinno odpowiadać ocieplenie: 

Dokumentami dopuszczającymi do obrotu są:

Jakie dokumenty są najważniejsze podczas realizacji ociepleń?

 

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych  - ITB 418/2007 część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ociepleń ścian zewnętrznych budynków (opracowanie z wykorzystaniem  wytycznych SSO).