Prezentujemy system dla budynków pasywnych - BOLIX PASSIVE THERM

BOLIX  PASSIVE THERM – zestaw wyrobów do ociepleń ścian zewnętrznych budynków pasywnych i energooszczędnych. System ociepleniowy zachowuje wszelkie zasady, wytyczne, warstwy technologii ETICS; wespół jednak z technologią przygotowania podłoża i sposobem montażu został zaadoptowany funkcjonalnie, aby sprostać wymaganiom preferowanym przez wspomniane budownictwo pasywne i energooszczędne. 

 

Dlaczego system BOLIX PASSIVE THERM jest rozwiązaniem innowacyjnym?

 

Jaka jest rola w systemie PASSIVE THERM kleju dyspersyjnego na styku płyt styropianowych?

Celem wprowadzenia tego typu kleju  pomiędzy płyty styropianowe jest zwiększenie ,,szczelności” styków płyt dla pary wodnej i powietrza (w tym ciepła). Działanie  to ma stanowić rozwiązanie problemu dopasowywania płaszczyzn styku płyt termoizolacji o znacznej grubości do siebie, w przypadku których trudna jest korekta poprzez szlifowanie, przy jednoczesnym uszczelnieniu połączenia płyt nie tylko od strony zewnętrznej  - ,,dla oka”. Ponadto takie połączenie płyt ogranicza również ich ,,klawiszowanie”, czyli odkształcenie pojedynczych płyt, zwiększa ich współpracę, zapobiega skutkom zmian geometrii szczelin pomiędzy płytami, wynikających ze zmiany temperatury w trakcie użytkowania ocieplenia. Taki sposób wypełnienia drobnych szczelin zapobiega przemieszczaniu się powietrza w przestrzeni pomiędzy dwiema ściankami bocznymi płyt styropianowych oraz ogranicza wymianę ciepła z otoczeniem. Zwykle drobne szczelinki nie są nawet wypełniane pianką z uwagi na niedostępność dla aplikatora pistoletu, który ma  średnicę kilku milimetrów.   

 

W jakim celu stosuje się białą emulsję na powierzchniach płyt styropianowych grafitowych w systemie BOLIX PASSIVE THERM? 

Zastosowanie emulsji białej BOLIX PTE na powierzchni płyt styropianowych grafitowych od zewnątrz zmniejsza istotnie absorbcję promieniowania słonecznego przez płyty styropianu, a co za tym idzie bezpośrednio obniża temperaturę jego powierzchni zewnętrznej podczas realizacji robót, co nabiera dużego znaczenia zwłaszcza w fazie wczesnego wiązania zaprawy klejącej (mocującej). Odkształcalność termiczna płyt styropianowych grafitowych jest faktem, dlatego między innymi producenci formułują stosowne zalecenia do ich magazynowania i wbudowywania.  Praktyka prowadzenia robót ociepleniowych  z  wykorzystaniem płyt ze styropianu białego na przestrzeni ponad 20 lat dowodzi, że ten problem nie był zauważalny. Można wiec przyjąć, że w przypadku białych płyt styropianowych odkształcenie, jeśli nawet występuje, bardzo rzadko ma negatywny wpływ  na skuteczność mocowania klejowego płyt. Jednak zważając na dotychczasowe doświadczenia w odniesieniu do styropianu grafitowego, częściej mamy do czynienia z przypadkami uszkodzenia połączenia klejowego przed związaniem zaprawy klejowej. Wewnętrzne badania naszej firmy jasno pokazują, że w stałej jednakowej temperaturze styropian grafitowy i biały odkształcają się jednakowo.  Zważając jednak na fakt wyższej absorbcji promieniowania słonecznego przez styropian grafitowy można się spodziewać znacznie wyższej temperatury przy jego powierzchni zewnętrznej niż styropianu białego, co potwierdzają badania BOLIX. Na ich podstawie jako firma formułujemy więc wniosek, że w określonych  warunkach (związanych z bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego) odkształcenie płyt styropianu grafitowego może doprowadzić do oderwania płyt od podłoża w fazie, kiedy mocowanie klejowe nie uzyskało wymaganej wytrzymałości. Powierzchnia  płyty narażonej na operacje słońca pod wpływem temperatury zwiększa swoje wymiary w stosunku do tych pozostających w temperaturze niższej (rewers płyty) i przy tej konfiguracji płyty wzajemnie na siebie naciskają i wyginają się, tworząc uwypuklenie od strony nagrzewanej. W efekcie może dojść od ,,samoistnego” oderwania płyty od ściany. Sytuacja związana z odkształceniem  może również przybierać obraz ,,odbicia lustrzanego”,  kiedy klejenie płyt następuje w wysokiej temperaturze i następnie płyty, po ustaniu nasłonecznienia,  ,,wracają” do postaci ,,wyjściowej” – efekt negatywny dla ocieplenia  jednak może być porównywalny – uszkodzenie mocowania klejowego lub powstanie szczelin pomiędzy płytami z uwagi na zmniejszenie wymiarów każdej z przylegających do siebie krawędziami płyt.