Film z wykonywania tynku dekoracyjnego z miką. W filmie zastosowano kolor Grey Light / TMD 29.