Hydroizolacja to zagadnienie nieodzownie związane z elementami budowlanymi. W budynku mieszkalnym wskazać możemy szereg miejsc, gdzie należy stosować warstwy, które nie mogą przepuszczać wody lub pary wodnej. Są to m.in. łazienki, kotłownie, natryski, obudowy wanien, oraz balkony i tarasy. Skupmy się na balkonach. Ten element spotykany jest niemal na każdym budynku jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym. Widzimy ich całe mnóstwo, jednak niewiele z nich jest prawidłowo wykonanych. Spotykamy np. płyty balkonowe o nieodpowiednim spadku, nieodpowiedniej obróbce blacharskiej, nieodpowiedniej hydroizolacji, źle zamocowanej barierce, itp. Aby balkony nie przysparzały nam nieoczekiwanych problemów, powinny być starannie wykonane, a następnie solidnie zabezpieczone przed działaniem wody opadowej. Co należy wykonać, aby uniknąć błędów?

1. Płyta balkonowa, jeśli jest wspornikiem, musi mieć spadek 2-5% od budynku, w przeciwnym razie woda opadowa będzie gromadziła się przy ścianie i będzie przesiąkała do przegrody. Jeśli już taką mamy, musimy wylać szlichtę ze spadkiem od budynku.

2. Każda płyta balkonowa powinna być zaizolowana termoizolacyjnie, w przeciwnym wypadku będzie dużym liniowym mostkiem cieplnym, co narazi nas na większe koszty ogrzania budynku.

3. Cały układ (szlichty, płyty nośnej, zbrojenia płyty) musi być zaizolowany przeciwwodnie. Jeśli takiej warstwy nie mamy, musimy się liczyć z okresową naprawą balkonu, ponieważ woda będzie wsiąkała w balkon, niszcząc elementy betonowe, prowadząc do korozji zbrojenia, a w przypadkach bardzo drastycznych do zarwania się płyty nośnej.