BOLIX PC-B w układzie zespolonym z podłożem na balkonie