Aby ocenić, czy podłoże jest prawidłowo przygotowane do przyklejania płyt termoizolacyjnych, należy wykonać prosty test przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu na elewacji zaprawą klejąca do styropianu około 10 próbek styropianu fasadowego o wym. 10 x 10 cm i grubości 5 cm. Po min. 48 -72 h w optymalnych warunkach pogodowych należy dokonać ich ręcznego oderwania.

Bardzo ważne jest, aby podczas odrywania działać siłą prostopadłą do powierzchni ściany. Dlatego właśnie wymiary próbek mają taką geometrię, która umożliwia odrywanie prostopadłe. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w strukturze styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i cząstkami podłoża, mamy do czynienia z niewystarczającą nośnością podłoża. Konieczne jest wtedy oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy i ponowne przygotowanie podłoża. Bezwzględnie należy powtórzyć próbę przyczepności.

Pozytywny wynik odrywania

Negatywny wynik odrywania