Warstwy ocieplenia tworzą zintegrowany układ i współpracują ze sobą wzajemnie w różnych zakresach. Każdy z elementów wchodzący w skład systemu ocieplenia spełnia określone zadania, dlatego tak ważne jest, aby zachowana była odpowiednia kolejność prac ociepleniowych.

Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych powinna być następująca:

 1. Zapoznanie z Projektem Technicznym
 2. Prace przygotowawcze (obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i rusztowań oraz zdjęcie obróbek blacharskich, orynnowania i instalacji)
 3. Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie
 4. Przyklejenie płyt termoizolacyjnych (ze styropianu lub wełny mineralnej) zaprawą klejącą
 5. Mechaniczne przymocowanie  termoizolacji do podłoża (zgodnie z Projektem Technicznym)
 6. Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym papierem ściernym (płyty z wełny mineralnej można w razie konieczności miejscowo wyrównać grubym papierem ściernym)
 7. Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką z włókna szklanego
 8. Zagruntowanie podłoża
 9. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
 10. Ewentualne malowanie tynku
 11. Prace końcowe i porządkowe