Listwa startowa (lub kapinosowa) to element rozpoczynający montaż ocieplenia. To element systemu, który ułatwia prawidłowe przyklejenie termoizolacji.

Dodatkowo chroni dolną część płyt styropianowych przed gryzoniami, przepływem powietrza pomiędzy termoizolacją i ścianą lub uszkodzeniami mechanicznymi. Listwa startowa wyposażona w kapinos zapobiega podciekaniu wody pod ocieplenie lub spływaniu wody na ścianę poniżej listwy. Wbrew częstym opiniom, listwa nie służy do podtrzymywania ocieplenia. Jej zadaniem jest prawidłowe wypoziomowanie i uzyskanie równej linii rozpoczęcia klejenia styropianu do ściany. Wypoziomowana listwa startowa powinna być zamocowana do ściany za pomocą kołków rozporowych, w ilości co najmniej trzech sztuk na 1 mb. Poszczególne odcinki listw łączy się ze sobą za pomocą dylatacyjnych łączników. W przypadku listw aluminiowych, miejsce ich połączenia należy zawsze wzmocnić przed wykonaniem warstwy zbrojonej poprzez zatopienie w kleju BOLIX U  kwadratowego elementu siatki z włókna szklanego o boku 20 cm. Niewielkie nierówności ściany pod listwą można niwelować podkładkami dystansującymi w miejscu mocowania śrub.

Podobną do listwy startowej funkcję może pełnić tworzywowa listwa kapinosowa z siatką, która oprócz części cokołowych może być stosowana na nadprożach otworów okiennych i drzwiowych lub na wykończeniach ocieplenia płyt balkonowych i wysuniętych elementów elewacji. Listwa ma zatem dość uniwersalny charakter i można ją stosować w zasadzie przy każdej, dopuszczonej przez Aprobatę Techniczną systemu, grubości płyt styropianowych. Zawsze w przypadku stosowania listwy kapinosowej konieczne jest zaszpachlowanie siatki połączonej z nią na styropianie w taki sposób, aby termoizolacja była całkowicie pokryta warstwą zbrojoną kleju. Głównie chodzi o części ocieplenia od spodu lub w miejscach niedostępnych. Brak należytego zabezpieczenia termoizolacji klejem może skutkować zniszczeniem tego materiału i ocieplenia np. przez gryzonie lub inne szkodniki. Brak pełnego zaszpachlowania termoizolacji od spodu skutkuje również nieplanowanym przepływem powietrza pod płytami termoizolacji.

Rys. 1 W przypadku nierównych ścian stosujemy podkładki dystansujące. Listwy łączymy spinkami. 

W narożach budynku listwy dociąć pod katem 45° można również stosować prefabrykowane elementy narożne lub listwy fabrycznie nacinane.

Rys.2  Listwa startowa w narożu budynku.

O ile przepisy ogniowe danego kraju nie narzucają montażu metalowych listw startowych w cokołowej części ocieplenia, podobną do nich  funkcję może pełnić tworzywowa listwa kapinosowa z siatką, która oprócz części cokołowych może być stosowana na nadprożach otworów okiennych i drzwiowych lub na wykończeniach ocieplenia płyt balkonowych i wysuniętych elementów elewacji. Zawsze w przypadku montażu listwy kapinosowej w części cokołowej konieczne jest szpachlowanie pasów siatki z nią połączonej w taki sposób, aby termoizolacja była całkowicie pokryta warstwą zbrojoną kleju. Brak pełnego zaszpachlowania termoizolacji od spodu może skutkować również infiltracją powietrza pod płytami termoizolacji, skutkując obniżeniem efektywności ocieplania.

Rys. 3 Listwa kapinosowa zamontowana w miejscu listwy startowej