W przypadku wyboru materiału tynkarskiego na izolację wykonaną w technologii BSO – obecnie ETICS w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany tynk jest polecany na dany rodzaj materiału. Najczęściej tynki akrylowe oraz inne z dużym udziałem żywic akrylowych ze względu na większy opór dyfuzyjny nie są dopuszczone do stosowania na wełnie mineralnej. Bardzo istotnym jest, aby stosować materiały, które są składowymi danego systemu dociepleniowego (wzajemna kompatybilność produktów).

Nie zaleca się stosowania ciemnych kolorów na dużych nasłonecznionych powierzchniach elewacji w z uwagi na zwiększoną absorpcję promieniowania słonecznego (cieplnego i UV) oraz zwiększone ryzyko obniżenia walorów estetycznych i eksploatacyjnych wyprawy tynkarskiej. Powierzchnia tynku cienkowarstwowego jest narażona na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, czynników erozyjnych, sił uderzeniowych oraz skażenia mikrobiologicznego i chemicznego. W związku z powyższym należy ocenić czy wybierany tynk będzie musiał mieć zwiększoną odporność na działanie wyżej wymienionych czynników.

Innym zagadnieniem, które należy brać pod uwagę przy doborze wyprawy tynkarskiej to odporność udarnościowa systemu. Ze względu na łatwość uszkodzenia tynków mineralnych mają one ograniczone zastosowanie wszędzie tam gdzie ważna jest wysoka odporność udarnościowa wierzchnich warstw ściany. Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem determinującym rodzaj użytego tynku powinna być sama technologia oraz okres realizacji prac tynkarskich. Tynki mineralne wymagają malowania, okres karencji pomiędzy wykonaniem wyprawy a jej malowaniem wynosi od kilku dni do  3 tygodni, dlatego uzasadnienie technologiczne oraz kosztowe tych rozwiązań na dużych inwestycjach ma duże znaczenie. W okresie jesiennym szczególną uwagę trzeba zwrócić na odporność danego rozwiązania na zmienne warunki pogodowe, zwłaszcza obniżoną temperaturę i podwyższoną wilgotność powietrza i wpływ tych warunków na możliwość powstania przebarwień na tynku oraz zmian kolorystycznych. Ważna z punktu widzenia inwestora często jest trwałość kolorystyczna elewacji dlatego koniecznie przed wyborem danego materiału tynkarskiego powinno się ocenić jak jest jego trwałość kolorystyczna na tle innych rozwiązań oraz dostępna paleta barw. Często inwestor ma indywidualne wymagania wobec elewacji w związku z czym najlepiej skontaktować się z Działem Technicznym producenta materiału, aby rozwiać wątpliwości oraz uzyskać szczegółowe informacje.