Elastyczne zaprawy klejowe są suchymi mieszankami spoiw hydraulicznych, polimerów, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących. Służą do cienkowarstwowego przyklejania płytek ceramicznych, gresowych, klinkieru, mozaiki i okładzin kamiennych na zewnątrz i wewnątrz budynku. Stosowane na podłoża z cegły, betonu, anhydrytu, betonu komórkowego, na tynki cementowe i cementowo-wapienne. Firma Bolix poleca aplikację elastycznego kleju Bolix E na podłoża „odkształcalne”, np. płyty gipsowo-kartonowe. Z uwagi na wysoką elastyczność, zaprawy mogą być używane na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym. Przed aplikacją zaprawy klejowej należy dokładnie przygotować podłoże. Powinno być ono nośne, równe, suche, nie spękane, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych oraz wolne od agresji chemicznej i mikrobiologicznej. Warstwy o słabej przyczepności należy usunąć mechanicznie, a wszelkie ubytki wyrównać odpowiednimi zaprawami. Bardzo istotną kwestią jest, aby podczas przygotowania produktu przestrzegać dodania odpowiedniej ilości wody zarobowej, określonej przez producenta. Przyjmuje się, że na powierzchniach o małym obciążeniu, zaprawa klejowa powinna pokrywać min.70% powierzchni spodu płytki, natomiast w przypadku powierzchni silnie obciążonych lub układanych na zewnątrz budynku zaprawa klejowa powinna pokrywać 100% powierzchni wewnętrznej płytki. Płytki najlepiej montować aplikując klej na płytkę i podłoże. Płytek jak i podłoża nie należy moczyć przed klejeniem płytek. Należy pamiętać, iż prace glazurnicze wykonuje się w temperaturze otoczenia (oraz podłoża) + 5°C do + 25°C przy pogodzie bezdeszczowej i na powierzchniach nie narażonych bezpośrednio na działanie słońca. Należy pamiętać, aby prawidłowo wykonać i wykończyć konstrukcyjne szczeliny dylatacyjne. Kleje elastyczne zazwyczaj mają dłuższy czas otwarty pracy, ale i wiązanie kleju przebiega dłużej niż prostych klejów bazowych. Spoinowanie przestrzeni pomiędzy płytkami wykonuje się zaś najczęściej po upływie 48 godzin od ich przyklejenia.