Warstwa zbrojona stanowi bardzo ważny element ocieplenia. Przejmuje i przenosi naprężenia termiczne, zabezpiecza przed uszkodzeniami oraz ma stanowić stabilne podłoże dla wyprawy tynkarskiej.

Warstwa zbrojona – warstwa kleju systemowego, w której zatopiona jest co najmniej jedna systemowa  siatka z włókna szklanego. 

Przede wszystkim powinna być zastosowana siatka z włókna szklanego stanowiąca element systemu. Dlaczego? Ponieważ stanowi jedyne zbrojenie warstwy klejącej, w której ma być prawidłowo zatopiona i nie można jej wyboru pozostawić przypadkowi. Siatka zbudowana jest z włókna szklanego specjalnie zabezpieczonego anty-alkalicznie odpowiednią powłoką, nadającą włóknom sztywność  i wytrzymałość. Warstwa kleju, w którym siatka jest zatapiana,  najczęściej jest cementowa, czyli ma wysoki  odczyn pH – alkaliczny. Jeśli powłoka nałożona na siatkę fabrycznie nie spełniałaby swojej  funkcji, doszłoby do degradacji warstw wierzchnich ocieplenia w okresie eksploatacji. Naprawa takiej wady jest jedną z kosztowniejszych, o ile w ogóle skutecznie jest możliwa. Warstwa zbrojona jedną siatką z włókna szklanego powinna mieć grubość nie mniejszą niż 3 mm, jeśli wykonana jest z kleju cementowego. Dobrą praktyką jest w częściach elewacji  narażonych na uderzenia zastosowanie podwójnej warstwy siatki czyli np. w części cokołowej, parterowej w okolicach wejścia do budynku itp. W takim przypadku operację zatapiania siatki w warstwie klejącej wykonuje się dwukrotnie, uzyskując wyższą odporność na uderzenia nawet o 60% w stosunku do warstwy pojedynczej. Jeśli wytrzymałość elewacji na uderzenia jest dla Ciebie ważna, sprawdż systemy BOLIX HD.

 

Dla trwałości warstwy zbrojonej ważne są również warunki jej wykonania. To relatywnie cienka warstwa, dlatego nie należy jej wykonywać przy wysokiej temperaturze  lub/i silnym nasłonecznieniu. Zbyt szybkie odparowanie wody z zaprawy lub masy klejącej wpływa niekorzystnie na wiązanie. Bardzo niekorzystnie na trwałość warstwy zbrojonej wpływa również jej wykonywanie  w niskich temperaturach – wiązanie jest niewłaściwe, dodatkowo może dojść do przemrożenia warstwy jeśli pojawi się temperatura poniżej zera. Firma BOLIX posiada jednak pewne rozwiązania, które doskonale sprawdzają się w niskich temperaturach.

Poniżej prezentujemy kilka bardzo ważnych zasad technologicznych, których należy przestrzegać przy realizacji warstwy zbrojonej: