Uwaga: niewłaściwa ocena nośności powierzchni ścian oraz brak odpowiedniego przygotowania podłoża może spowodować poważne uszkodzenie systemu ociepleniowego z odpadnięciem ocieplenia od ściany włącznie.

Konsekwencje niewłaściwego przygotowania podłoża przed instalacją systemu ocieplenia:

Zwietrzałe, słabe, odpadające od ściany tynki

Łuszczenie i pylenie warstw podłoża

Tynki odparzone