Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiami, bramami garażowymi itd. należy uszczelnić odpowiednimi materiałami tj. tzw listwami przyokiennymi. W miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem pracy termicznej różnych materiałów.

Zaleca się stosowanie profili wyposażonych w uszczelkę oraz skrzydełka siatki. Element ramy, do którego będzie klejona listwa należy dokładnie oczyścić i odtłuścić, następnie przykleić, wcześniej odrywając papier zabezpieczający z taśmy samoprzylepnej. Zaleca się  stosowanie listw przyokiennych, podklejonych dodatkowo cienkim pasmem taśmy rozprężnej. Pasy siatki należy zatopić w kleju do warstwy zbrojonej, tak aby umożliwić zakład z siatką systemową na co najmniej 10 cm. Niektórzy producenci, celem ułatwienia prac przy zabezpieczaniu okna przed uszkodzeniami czy zabrudzeniami, wyposaża listwy w tworzywowy element tracony oklejony taśmą samoprzylepną, do którego można  w bardzo łatwy sposób nakleić folię zabezpieczającą. Po zakończeniu prac element tracony jest usuwany wraz z przyklejona do niego folią zabezpieczającą.

Rys.1 i2  Połączenie stolarki otworowej z systemem ETICS.

Na poniższych zdjęciach zostały przedstawione skutki braku listw przyokiennych w trakcie montażu stolarki okiennej: