Aby ocenić stan i jakość podłoża, zawsze przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych zaleca się wykonać próbę przyczepności. Próba ta jest bardzo prosta i pozwala sprawdzić, zwłaszcza na niepewnym podłożu, jego wytrzymałość.

Próba ta polega na przyklejeniu zaprawą klejąca do styropianu BOLIX  na elewacji, około 10 próbek styropianu fasadowego o wym. 10x10 cm i grubości 5 cm. Próbki należy wyciąć z płyty styropianowej o odporności na rozrywanie prostopadłe, co najmniej 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym płyt styropianowych (na końcu kodu). Po min. 48 h w optymalnych warunkach pogodowych należy dokonać ich ręcznego odrywania działając siłą prostopadłą do powierzchni ściany – to bardzo ważne. Dlatego właśnie wymiary próbek mają taką geometrię, która umożliwia odrywanie prostopadłe. 

 

 Pozytywny wynik odrywania

 Negatywny wynik odrywania