Jak prawidłowo wybrać tynk na elewację?

Tynki cienkowarstwowe mineralne – suche zaprawy w formie proszku, oparte na spoiwie cementowym z dodatkiem wapna oraz ,,suchych” polimerów modyfikujących naturalne właściwości wyprawy, która w przeciwieństwie do tynków tradycyjnych jest bardzo cienka i nie mogłaby właściwie funkcjonować bez dodatków organicznych, odpowiedzialnych za właściwości robocze i hydrofobowość.  Tynk zawiera wypełniacze mineralne drobne i fakturujące. Mineralny charakter zapewnia wyprawom tynkarskim wysoką paroprzepuszczalność. W związku z tym, tego typu wyprawy poleca się na te ocieplenia,  gdzie termoizolacja wymaga niższego oporu dyfuzyjnego od warstw wykończeniowych – wełna mineralna oraz wysokiej odporności na działanie ognia - ocieplenia niepalne. Mikroporowatość wyprawy to atut ale i pewien mankament,  związany z relatywnie dużą nasiąkliwością wody oraz niską odpornością  na uderzenia (właściwości udarowe). Naturalna mikroporowatość tynku mineralnego pozwala świetnie przenosić naprężenia termiczne powstałe od nagrzewania elewacji. Sprawa wysokiej nasiąkliwości ograniczana jest przeważnie malowaniem takiej wyprawy farbami silikatowymi lub silikonowymi. Podsumowując, mamy więc wyprawę rekomendowaną na ocieplenia z wełny mineralnej  i na  elewacje powyżej strefy narażonej na uszkodzenia mechaniczne i działania odbijającej się wody opadowej – cokoły, niskie partery. Sprawdź parametry techniczne produktu tutaj

 

Tynki cienkowarstwowe dyspersyjno-polimerowe, czyli akrylowe – najbardziej popularne wyprawy tynkarskie w Polsce. Spoiwem jest dyspersja żywic sztucznych, zwanych akrylowymi. Wypełniacz mineralny jest taki sam  jak w zdecydowanej większości wypraw tynkarskich. Tynki akrylowe są elastyczne, strukturalnie dość zwarte, hydrofobowe (nisko nasiąkliwe), produkowane w formie gotowej kolorowej masy (pasty), którą można stosować po przemieszaniu. Specyfika chemiczna tego typu mas tynkarskich pozwala na uzyskiwanie praktycznie nieograniczonej palety kolorystycznej. Tynki są mało wrażliwe na zmienne warunki pogodowe podczas aplikacji. Wysychają i wiążą poprzez odparowanie wody z układu i stworzenie wiązań fizycznych z podłożem. Tynki przez dłuższy czas użytkowania zachowują zdolność elastycznego przenoszenia naprężeń termicznych, co zmienia się z procesem starzenia. Podsumowując,  tynki akrylowe to tynki  bardzo uniwersalne w odniesieniu do zastosowania w różnych obszarach elewacji, łatwo zmywalne, wykazujące dobrą odporność na uszkodzenia i podwyższoną odporność na porastanie przez algi i grzyby, kiedy zostały odpowiednio zabezpieczone w zakresie tej właściwości. Sprawdź parametry techniczne produktu tutaj

 

Tynki cienkowarstwowe silikatowe (krzemianowe) -  produkowane w formie gotowej kolorowej masy (pasty), którą można stosować po przemieszaniu. Spoiwem tynków jest szkło wodne potasowe z dodatkiem żywic syntetycznych, ograniczających chłonność wody, odpowiadających za wstępne wiązanie  oraz zapewnienie stabilności  kolorystycznej. Wypełniacz mineralny (szkło wodne potasowe), mający silnie alkaiczny odczyn (bardzo wysokie pH - naturalnie podwyższa odporność tynków silikatowych (krzemianowych) na porastanie przez algi i grzyby. Tynki zaliczane są również do grupy tynków mineralnych z uwagi na właściwości nadane przez mieszaninę spoiw krzemianowych i polimerowych, które wiążą fizykalnie przez odparowanie wody, ale również chemicznie z powodu absorbowania dwutlenku węgla z otoczenia, tworząc strukturę nierozpuszczalną w wodzie. Tynki silikatowe z uwagi na zasadowe środowisko chemiczne wyłączają pigmentację pastami organicznymi, nie pozwalają na barwienie w bardzo intensywnych kolorach, stąd paleta barw oparta jest na jasnej, pastelowej kolorystyce. Podsumowując, tynki silikatowe to bardzo dobrze wiążące z podłożami mineralnymi tynki (w tym zagruntowana silikatowym podkładem tynkarskim warstwa zbrojona w ociepleniach), wysoce  paroprzepuszczalne, odporne na czynniki środowiskowe, nieco kapryśne jeśli chodzi o zmienne warunki aplikacji, ale zarazem bardzo funkcjonalne i trwałe wyprawy wierzchnie. Sprawdź parametry techniczne produktu tutaj

Tynki cienkowarstwowe silikonowe – najnowsza generacja tynków elewacyjnych, w której spoiwo wiążące oparte jest głównie na emulsjach żywic silikonowych i dyspersji polimerowej. Takie spoiwo stanowi o takich właściwościach tynków jak: elastyczność, hydrofobowość i paroprzepuszcalność w najbardziej skuteczny sposób. Z chemicznego punktu widzenia tynki silikonowe powinny być zaszeregowane pomiędzy tynkami mineralnymi i organicznymi, ponieważ tworzą je związki o charakterze mineralnym. Dodatkowo wiążą się z podłożem wiązaniami fizycznymi, dzięki czemu powłoka jest elastyczna i w szerokim zakresie odporna na zmiany temperatury. Tynk silikonowy to połączenie najbardziej korzystnych cech tynków mineralnych i organicznych, jego główne atuty  to szerokie spektrum kolorystyczne, bardzo dobre właściwości aplikacyjne oraz możliwość  stosowania na wełnie i na styropianie. Produkowane w formie gotowej kolorowej masy (pasty), którą można stosować po przemieszaniu. Sprawdź parametry techniczne tutaj