Oceniamy kilka zasadniczych obszarów ściany: geometrię podłoża (odchylenia ścian od pionu i płaszczyzny - nierówności), sposób zamocowania okien, drzwi i instalacji, stan techniczny, a w szczególności wytrzymałość (nośność) podłoża, stan orynnowania i obróbek blacharskich, usterki elewacji (np. pęknięcia, zacieki, zawilgocenia itp.). Wszelkie instalacje muszą zostać jednoznacznie zlokalizowane i oznaczone z uwagi na fakt mocowania mechanicznego ocieplenia do podłoża.

Próba odporności na ścieranie Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu.
Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok.
Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża.
Test równości i gładkości Posługując się łatą (2m), pionem o poziomicą określić odchylenie ściany od płaszczyzny i pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych).

Przykładowe czynności przygotowawcze w zależności od rodzaju podłoża:

1. Nowe mury - z reguły nie wymagają gruntowania, prace przygotowawcze ograniczają się do odpylenia lub zmycia, gładkie żelbetowe elementy należy gruntować preparatem BOLIX BETOGRUNT

2. Słabe tynki i luźno związane - usunięcie poprzez skucie, odpylenie, gruntowanie.

3. Nośne podłoża pylące - czyszczenie, wydmuchiwanie lub zmycie, gruntowanie.

4. Nośne podłoża brudne i zakurzone – mycie wodą pod ciśnieniem z użyciem środka BOLIX CLN.

5. Miejscowe wykwity solne - czyszczenie szczotką drucianą lub preparatem BOLIX BW, gruntowanie.

6. Skażenie mikrobiologiczne (algi, grzyby, porosty) - likwidacja za pomocą środka BOLIX GLO Complex, mycie wodą pod ciśnieniem, gruntowanie. Dowiedz się więcej na temat usuwania skażenia mikrobiologicznego.

7. Podłoża powierzchniowo osypujące się – czyszczenia szczotką, mycie pod ciśnieniem, gruntowanie odpowiednim preparatem gruntującym BOLIX T.

8. Odpowiedni stan podłoża pod ocieplenie – powierzchnie murów i tynków czyste nie pylące, lekko chropowate o umiarkowanej chłonności.

Betonowa płyta fakturowa

Nowy mur - pustak ceramiczny

Cegła pełna oczyszczona

Nowy mur - ściana murowana na cienką spoinę (bloczki gazobetonowe)