Poniżej prezentujemy kilka użytecznych sposobów wyrównywania podłoża.

1. Wyciągniecie żyłek pionowych za pomocą  pionów.

2. Wyciagnięcie żyłek poziomych na osnowie pionowych.

3. Ustabilizowanie ,,siatki” przy pomocy długich kołków lub gwoździ.

4. Dokonanie  pomiarów odchyleń.

5. Wybór sposobu wyrównywania.

 

Sposoby wyrównywania:

•       Nierówności od 5 mm do 30 mm wyrównywanie zaprawą wyrównawczą

•       Nierówności powyżej 30 mm zmienna grubość termoizolacji z utrzymaniem płaszczyzny lica

•       Nierówność powyżej 50 mm zmiana grubości termoizolacji wraz ze zmianą płaszczyzny lica w formie uskoku, nadwieszenia, elementy architektoniczne 

 Odrzuca się  stanowczo możliwość wyrównania podłoża poprzez stosowanie lokalnych „podklejek" z płyt termoizolacyjnych o mniejszej grubości np. 1-3 cm.

 

Skutki nieumiejętnego wyrównywania podłoża poprzez podklejanie – pękanie warstw wierzchnich systemu:

Odrębną problematykę oceny ścian przed ociepleniem lub ponownym ociepleniem stanowią budynki wzniesione w konstrukcji wielkopłytowej czyli trójwarstwowe ściany żelbetowe.