Warstwy składające się na ocieplenie tworzą zintegrowany układ i współpracują ze sobą wzajemnie w różnych zakresach, dlatego tak ważne jest ich badanie przez wyspecjalizowane Instytuty i laboratoria, potwierdzające ich wzajemną fizyko-chemiczną kompatybilność.

Podstawowymi składnikami systemu ociepleń ETICS są: