Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu zaprawy klejącej, a następnie po zamocowaniu mechanicznym do podłoża oraz uzupełnieniu nieciągłości, na łączeniach płyt styropianowych należy całą zewnętrzną powierzchnię termoizolacji przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym lub przy pomocy pacy szlifierskiej do styropianu. W trakcie lub po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć powstały pył.

Nie należy pozostawiać płyt styropianowych bez osłony przed promieniowaniem słonecznym przez okres czasu dłuższy niż 7 dni, gdyż może to doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu, a w konsekwencji do osłabienia przyczepności wykonywanej na nim warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi pożółknięcie powierzchni styropianu wówczas należy go dokładnie przeszlifować i odpylić.