Cechy

Trwała farba elewacyjna. Z uwagi na swe cechy, szczególnie predysponowana na standardowe podłoża budowlane obiektów, poddanych konserwacji lub renowacji. Z uwagi na kompatybilność i chemiczne wiązanie z wyrobami cementowo-wapiennymi, szczególnie zalecana do stosowania na relatywnie świeżych, lecz suchych podkładach z tych zapraw. Zalecana do pierwszego malowania podłoży mineralnych oraz pokrytych farbami cementowymi i silikatowymi. Stosowana jest na podłożach betonowych, murach z cegły wapienno-piaskowej, na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych oraz cienkowarstwowych tynkach mineralnych i silikatowych. Wysoka zasadowość farby i jej mineralny charakter działają prewencyjnie na podłoża zagrożone biologicznie. Farba jest produktem wymagającym, w zakresie warunków aplikacji.

Właściwości

■ Konsystencja: gęsta tiksotropowa ciecz
■ Gęstość objętościowa: ok. 1,50 kg/dm3
■ Czas schnięcia jednej warstwy: 24 h
■ Stopień połysku: matowy
■ Grubość warstwy suchej; 100 do 200μm ,E3
■ Uziarnienie : < 100 μm, S1
■ Opór dyfuzyjny: Sd(m)=0,02(m), V1
■ Współczynnik przenikania wody:< 0,1 kg/(m2 x h0,5)W3
■ Temperatura stosowania dla podłoża i otoczenia: od +8°C do +25°C
■ Kolor: biały lub zgodny z Paletą Barw BOLIX

ZUŻYCIE:
■ Zużycie farby przy jednokrotnym malowaniu:
■ na gładkim nie chłonnym podłożu wynosi 0,12÷0,20l/m2,
■ na podłożu chropowatym (np. na tynkach strukturalnych BOLIX) wynosi 0,20÷0,28 l/m2.
W celu dokładnego określenia zużycia farby zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza + 20°C/

Karta techniczna:

BOLIX F-RSIProdukty powiązane

    
Porównywarka systemów