Cechy

Trwała farba elewacyjna. Z uwagi na swe cechy, szczególnie predysponowana na standardowe podłoża budowlane obiektów, poddanych konserwacji lub renowacji. Dzięki zawartości silikonów posiada wysoką hydrofobowość, odporność na zabrudzenia w połączeniu z wysoką paroprzepuszczalnością. Stosowana jest na takich podłożach, jak powierzchnie betonowe, płyty cementowe, mury ceglane, tynki cementowe i cementowowapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, silikatowe i silikonowe.

Właściwości

■ Konsystencja: gęsta tiksotropowa ciecz
■ Gęstość objętościowa: ok. 1,45 kg/dm3
■ Czas schnięcia jednej warstwy: 24 h
■ Stopień połysku: matowy
■ Grubość warstwy suchej; 100 do 200μm ,E3
■ Uziarnienie : < 100 μm, S1
■ Opór dyfuzyjny: Sd(m)=0,07(m), V1
■ Współczynnik przenikania wody:< 0,1 kg/(m2 x h0,5)W3
■ Temperatura stosowania dla podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C
■ Kolor: biały lub zgodny z Paletą Barw BOLIX

ZUŻYCIE:
■ Zużycie farby przy jednokrotnym malowaniu:
■ na gładkim nie chłonnym podłożu wynosi 0,12÷0,20l/m2,
■ na podłożu chropowatym (np. na tynkach strukturalnych BOLIX) wynosi 0,20÷0,28 l/m2 W celu dokładnego określenia zużycia farby zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza + 20°C/

Karta techniczna:

BOLIX F-RSLProdukty powiązane

    
Porównywarka systemów