Cechy

Preparat stosujemy do gruntowania podłoży ceramicznych, cementowych i cementowo-wapiennych przed nakładaniem tynków o charakterze szczepnym oraz egalizacji podłoża, przed naniesieniem farb i tynków cienkowarstwowych cementowych, cementowo wapiennych oraz silikatowych. Preparat jest szczególnie polecany do pierwszego gruntowania nowych podłoży mineralnych. Preparat BOLIX P-SWC wiążąc z podłożem:
- wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia przyczepność tynków i farb silikatowych,
- zmniejsza i ujednolica chłonność, oraz redukuje pylistość podłoża,
- zabezpiecza gruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci
- zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych i eliminuje możliwość wystąpienia plam
- ułatwia prace podczas nakładania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wiązania.
Preparat należy nakładać na przygotowane podłoże pędzlem, wałkiem lub przez natrysk. Preparat BOLIX BOLIX P-SWC jest transparentny i nie zmienia koloru podłoża. Na życzenie klienta, BOLIX może dostarczyć podkład kryjący z możliwością kolorowania.

  • na chłonne i bardzo chłonne podłoża mineralne i ceramiczne
  • pod renowacyjną farbę silikatową
  • pod cienkowarstwowe tynki silikatowe i mineralne.

Właściwości

■ Temperatura stosowania dla podłoża i otoczenia : od +8°C do + 25°C
■ Czas schnięcia jednej warstwy: 24 h
■ Konsystencja: ciecz
■ Kolor: mleczny
■ Gęstość objętościowa: ok. 1,05 kg/dm3

ZUŻYCIE:
Zużycie preparatu przy jednokrotnym gruntowaniu podłoża wynosi ok. 0,10÷0,20 kg/m2. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

/wszystkie dane zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza + 20°C/

Karta techniczna:

BOLIX P- SWCProdukty powiązane

    
Porównywarka systemów