Cechy

  • Ogranicza możliwość przebijania koloru podłoża na powierzchni tynku
  • Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych do tynku i minimalizuje możliwość wystąpienia plam
  • Ułatwia nakładanie tynków – zawiera mączkę kwarcową
  • Redukuje pylistość i ujednolica chłonność podłoża
  • Stanowi element systemu ociepleń BOLIX THERM

Właściwości

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wysychania:

od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wysychania:

do 80%

Gęstość objętościowa:

ok. 1,35 kg/dm3

Czas wysychania:

min. 4h

Opis produktu

BOLIX PTC to podkład tynkarski do gruntowania podłoży ściennych przed nałożeniem tynku BOLIX TSC.
Może być stosowany na ścianach zewnętrznych budynków istniejących oraz nowo budowanych.
Podłoża, na których można stosować podkład tynkarski:
- warstwa zbrojona systemu ociepleń ścian zewnętrznych budynków
BOLIX THERM
- podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowowapienne,
itp.Produkty powiązane

    
Porównywarka systemów