Cechy

  • zgodny z wymaganiami WTA oraz normą PN-EN 998-1
  • hydrofobowy
  • zdolność magazynowania soli
  • z uwagi na mały opór dyfuzyjny i porowatość nadaje się na podłoża o podwyższonej wilgotności
  • przeznaczony do nakładania mechanicznego, z możliwością aplikacji ręcznej

Właściwości

Orientacyjne zużycie:

ok.11 kg na 1m2 tynku grubości 10mm

Zużycie jest uzależnione od równości podłoża oraz łącznej grubości tynku. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i dojrzewania: od +5°C do 25°C

Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: ≤ 1,5 h

Opakowanie: worek 25 kg

Dokumenty:

BOLIX T-RH

Opis produktu

BOLIX T-RH może być stosowany jao tynk podkładowy i/lub wierzchni. Dedykowany do stosowania na zawilgoconych i zasolonych podłożach. Maksymalna grubość układanego wielowarstwowo tynku nie powinna przekraczać 4 cm. Właściwości hydrofobowe przyczyniają się do obniżenia nasiąkliwości powierzchniowej tynku tym samym zabezpieczając podłoże ścienne przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych.

 Produkty powiązane

    
Porównywarka systemów