Cechy

  • zgodny z wymaganiami WTA oraz normą PN-EN 998-1:2016
  • wysoka odporność na sole
  • hydrofoliowy
  • do nakładania ręcznego i maszynowego
  • wysoka paroprzepuszczalność-umożliwia swobodny przepływ pary wodnej i szybkie wysychanie podłoża

Właściwości

Orientacyjne zużycie:

ok. 11kg na 1m2 tynku grubości 10mm

Zużycie jest uzależnione od równości podłoża oraz łącznej grubości tynku. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i dojrzewania: od +5°C do 25°C

Czas zużycia przygotowanej zaprawy: ≤ 1,5h

Opakowanie: worek 25 kg

Dokumenty:

BOLIX T-WL

Opis produktu

BOLIX T-WL służy do wykonywania narzutu wyrównawczego przed nałożeniem tynku nawierzchniowego oraz jako warstwa magazynująca sole. Dedykowany do stosowania na zawilgoconych i zasolonych podłożach. Maksymalna grubość układanego wielowarstwowo narzutu nie powinna przekraczać 4 cm. Jeżeli patemetry techniczne istniejącej spoiny w murze ceglanym są zbliżone do zaprawy tynkarskiej BOLIX T-WL, to do wypełnienia spoin można zastosować tą zaprawę.Produkty powiązane

    
Porównywarka systemów