Cechy

  • zgodny z wymaganiami WTA oraz normą PN-EN 998-1:2016
  • wysoka odporność na sole
  • hydrofoliowy
  • do nakładania ręcznego i maszynowego
  • wysoka paroprzepuszczalność-umożliwia swobodny przepływ pary wodnej i szybkie wysychanie podłoża

Właściwości

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i dojrzewania:

od +5°C do 25°C

Czas zużycia przygotowanej zaprawy:

≤ 1,5h

Opakowanie:

worek 25 kg

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

ok. 11kg na 1m2 tynku grubości 10mm

Zużycie jest uzależnione od równości podłoża oraz łącznej grubości tynku. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

Karta techniczna:

BOLIX T-WLProdukty powiązane

    
Porównywarka systemów