BOLIX STS10 natryskowa farba strukturalna


  • Konsystencja: ciekła
  • Kolor: biały lub inny ustalony z producentem farby.
  • Gęstość objętościowa: ok. 1,95 kg/dm3
  • Stopień połysku: matowy

Temperatura podłoża:

od +5°Cdo +25°C
Czas schnięcia jednej warstwy:

6 h
Zużycie:

od 1,0 do 1,7 kg/m2
Całkowite utwardzenie:

min 24 h

Karta techniczna BOLIX STS 10

karta charakterystyki BOLIX STS

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner